Chỉ phẫu thuật

DAFILON BLUE - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI KHÔNG TAN

DAFILON BLUE - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI KHÔNG TAN

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

OPTILENE - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI KHÔNG TAN

OPTILENE - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI KHÔNG TAN

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

MONOSYN QUICK - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN NHANH

MONOSYN QUICK - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN NHANH

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

MONOSYN - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN TRUNG BÌNH

MONOSYN - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN TRUNG BÌNH

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

MONOPLUS - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN CHẬM

MONOPLUS - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN CHẬM

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

MONOMAX - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN CỰC CHẬM

MONOMAX - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN CỰC CHẬM

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

NOVOSYN QUICK - CHỈ PHẪU THUẬT ĐA SỢI TAN NHANH

NOVOSYN QUICK - CHỈ PHẪU THUẬT ĐA SỢI TAN NHANH

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

NOVOSYN - CHỈ PHẪU THUẬT ĐA SỢI TAN TRUNG BÌNH

NOVOSYN - CHỈ PHẪU THUẬT ĐA SỢI TAN TRUNG BÌNH

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ