Kiểm soát nhiễm khuẩn

SOFTA MAN / VISCORUB - DUNG DỊCH RỬA TAY SÁT KHUẨN NHANH

SOFTA MAN / VISCORUB - DUNG DỊCH RỬA TAY SÁT KHUẨN NHANH

Mã: SFM

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

LIFO-SCRUB - XÀ PHÒNG RỬA TAY SÁT KHUẨN

LIFO-SCRUB - XÀ PHÒNG RỬA TAY SÁT KHUẨN

Mã: LIS

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

HELIZYME - DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ HOẠT TÍNH ENZYME

HELIZYME - DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ HOẠT TÍNH ENZYME

Mã: HLZ

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

MELISEPTOL RAPID - DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT

MELISEPTOL RAPID - DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT

Mã: MSR

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

MELISEPTOL WIPES SENSITIVE - KHĂN LAU KHỬ KHUẨN BỀ MẶT NHẠY CẢM

MELISEPTOL WIPES SENSITIVE - KHĂN LAU KHỬ KHUẨN BỀ MẶT NHẠY CẢM

Mã: MWS

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

STABIMED FRESH - DUNG DỊCH LÀM SẠCH VÀ KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ 2 TRONG 1

STABIMED FRESH - DUNG DỊCH LÀM SẠCH VÀ KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ 2 TRONG 1

Mã: STF

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

STABIMED ULTRA - HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ BẬC CAO

STABIMED ULTRA - HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ BẬC CAO

Mã: STU

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

BRAUNOL - DUNG DỊCH SÁT KHUẨN DA TRƯỚC PHẪU THUẬT

BRAUNOL - DUNG DỊCH SÁT KHUẨN DA TRƯỚC PHẪU THUẬT

Mã: BN

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

BRAUNODERM - DUNG DỊCH POVIDINE IODINE SÁT KHUẨN DA

BRAUNODERM - DUNG DỊCH POVIDINE IODINE SÁT KHUẨN DA

Mã: BND

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

SOFTA CLOTH CHX 2% - KHĂN LAU LÀM SẠCH VÀ SÁT KHUẨN BỀ MẶT

SOFTA CLOTH CHX 2% - KHĂN LAU LÀM SẠCH VÀ SÁT KHUẨN BỀ MẶT

Mã: SCC

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

TRIXO-LIND - KEM DƯỠNG ẨM VÀ BẢO VỆ DA TAY

TRIXO-LIND - KEM DƯỠNG ẨM VÀ BẢO VỆ DA TAY

Mã: TXL

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ