Chỉ phẫu thuật

MONOSYN QUICK - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN NHANH

MONOSYN QUICK - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN NHANH

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

MONOSYN - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN TRUNG BÌNH

MONOSYN - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN TRUNG BÌNH

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

MONOPLUS - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN CHẬM

MONOPLUS - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN CHẬM

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ

MONOMAX - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN CỰC CHẬM

MONOMAX - CHỈ PHẪU THUẬT ĐƠN SỢI TAN CỰC CHẬM

Mã:

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Liên hệ