Kiểm soát nhiễm khuẩn

SOFTA MAN / VISCORUB - DUNG DỊCH RỬA TAY SÁT KHUẨN NHANH

SOFTA MAN / VISCORUB - DUNG DỊCH RỬA TAY SÁT KHUẨN NHANH

Mã: SFM

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

LIFO-SCRUB - XÀ PHÒNG RỬA TAY SÁT KHUẨN

LIFO-SCRUB - XÀ PHÒNG RỬA TAY SÁT KHUẨN

Mã: LIS

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

BRAUNOL - DUNG DỊCH SÁT KHUẨN DA TRƯỚC PHẪU THUẬT

BRAUNOL - DUNG DỊCH SÁT KHUẨN DA TRƯỚC PHẪU THUẬT

Mã: BN

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

BRAUNODERM - DUNG DỊCH POVIDINE IODINE SÁT KHUẨN DA

BRAUNODERM - DUNG DỊCH POVIDINE IODINE SÁT KHUẨN DA

Mã: BND

Thương hiệu: BBraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

TRIXO-LIND - KEM DƯỠNG ẨM VÀ BẢO VỆ DA TAY

TRIXO-LIND - KEM DƯỠNG ẨM VÀ BẢO VỆ DA TAY

Mã: TXL

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ