Vật liệu nha khoa

TEMP.IT - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

TEMP.IT - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

BASE.IT - VẬT LIỆU TRÁM LÓT

BASE.IT - VẬT LIỆU TRÁM LÓT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESCOM 100 - COMPOSITE ĐẶC

ESCOM 100 - COMPOSITE ĐẶC

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESCOM 100 KIT - COMBO TRÁM TIẾT KIỆM

ESCOM 100 KIT - COMBO TRÁM TIẾT KIỆM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESFLOW - COMPOSITE LỎNG

ESFLOW - COMPOSITE LỎNG

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

SEAL.IT - VẬT LIỆU TRÁM BÍT HỐ RÃNH

SEAL.IT - VẬT LIỆU TRÁM BÍT HỐ RÃNH

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

TEMP.IT FLOW - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

TEMP.IT FLOW - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ