Vật liệu nha khoa

VIOSEAL - VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

VIOSEAL - VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

VIOPEX - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY VỚI IODOFORM

VIOPEX - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY VỚI IODOFORM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

VIOPASTE - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY VỚI BARIUM SULFATE

VIOPASTE - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY VỚI BARIUM SULFATE

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

SOFT PREP - VẬT LIỆU BÔI TRƠN ỐNG TỦY

SOFT PREP - VẬT LIỆU BÔI TRƠN ỐNG TỦY

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

CONE CHÍNH GUTTEPERCHA - SPIDENT

CONE CHÍNH GUTTEPERCHA - SPIDENT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

CONE GIẤY PAPERPOINT - SPIDENT

CONE GIẤY PAPERPOINT - SPIDENT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ