Vật liệu nha khoa

VIOSEAL - VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

VIOSEAL - VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

TEMP.IT - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

TEMP.IT - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

NOP - KIM TÊ NHA KHOA

NOP - KIM TÊ NHA KHOA

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

FINE DAM - VẬT LIỆU CHE NƯỚU

FINE DAM - VẬT LIỆU CHE NƯỚU

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

BLOCKOUT RESIN - VẬT LIỆU TẠO KHOẢNG HỞ TẨY TRẮNG

BLOCKOUT RESIN - VẬT LIỆU TẠO KHOẢNG HỞ TẨY TRẮNG

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

FINE ETCH - VẬT LIỆU SOI MÒN

FINE ETCH - VẬT LIỆU SOI MÒN

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESTEMP NE - XI MĂNG GẮN TẠM KHÔNG CHỨA EUGENOL

ESTEMP NE - XI MĂNG GẮN TẠM KHÔNG CHỨA EUGENOL

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESTEMP IMPLANT - XI MĂNG GẮN TẠM

ESTEMP IMPLANT - XI MĂNG GẮN TẠM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESBOND - KEO DÁN

ESBOND - KEO DÁN

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

CORE.IT DUAL - VẬT LIỆU TÁI TẠO CÙI

CORE.IT DUAL - VẬT LIỆU TÁI TẠO CÙI

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

I-SIL PREMIUM PUTTY - CAO SU LẤY DẤU

I-SIL PREMIUM PUTTY - CAO SU LẤY DẤU

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

I-SIL LIGHT BODY - CAO SU LẤY DẤU

I-SIL LIGHT BODY - CAO SU LẤY DẤU

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

BASE.IT - VẬT LIỆU TRÁM LÓT

BASE.IT - VẬT LIỆU TRÁM LÓT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESCOM 100 - COMPOSITE ĐẶC

ESCOM 100 - COMPOSITE ĐẶC

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESCOM 100 KIT - COMBO TRÁM TIẾT KIỆM

ESCOM 100 KIT - COMBO TRÁM TIẾT KIỆM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESFLOW - COMPOSITE LỎNG

ESFLOW - COMPOSITE LỎNG

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

SEAL.IT - VẬT LIỆU TRÁM BÍT HỐ RÃNH

SEAL.IT - VẬT LIỆU TRÁM BÍT HỐ RÃNH

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

TEMP.IT FLOW - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

TEMP.IT FLOW - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

VIOPEX - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY VỚI IODOFORM

VIOPEX - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY VỚI IODOFORM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

VIOPASTE - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY VỚI BARIUM SULFATE

VIOPASTE - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY VỚI BARIUM SULFATE

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

SOFT PREP - VẬT LIỆU BÔI TRƠN ỐNG TỦY

SOFT PREP - VẬT LIỆU BÔI TRƠN ỐNG TỦY

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

CONE CHÍNH GUTTEPERCHA - SPIDENT

CONE CHÍNH GUTTEPERCHA - SPIDENT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

CONE GIẤY PAPERPOINT - SPIDENT

CONE GIẤY PAPERPOINT - SPIDENT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ