Vật liệu nha khoa

ESCOM 100 KIT - COMBO TRÁM TIẾT KIỆM

ESCOM 100 KIT - COMBO TRÁM TIẾT KIỆM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESCOM 100 - COMPOSITE ĐẶC

ESCOM 100 - COMPOSITE ĐẶC

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESFLOW - COMPOSITE LỎNG

ESFLOW - COMPOSITE LỎNG

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

CORE.IT DUAL - VẬT LIỆU TÁI TẠO CÙI & GẮN CHỐT

CORE.IT DUAL - VẬT LIỆU TÁI TẠO CÙI & GẮN CHỐT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

TEMP.IT - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

TEMP.IT - VẬT LIỆU TRÁM TẠM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

TEMP.IT FLOW - VẬT LIỆU TRÁM TẠM DẠNG LỎNG

TEMP.IT FLOW - VẬT LIỆU TRÁM TẠM DẠNG LỎNG

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESBOND - KEO DÁN THẾ HỆ 5

ESBOND - KEO DÁN THẾ HỆ 5

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

FINE ETCH - VẬT LIỆU XOI MÒN

FINE ETCH - VẬT LIỆU XOI MÒN

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

CONE CHÍNH GUTTEPERCHA - SPIDENT

CONE CHÍNH GUTTEPERCHA - SPIDENT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

CONE GIẤY PAPERPOINT

CONE GIẤY PAPERPOINT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

VIOPEX - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY CHỨA IODOFORM

VIOPEX - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY CHỨA IODOFORM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

VIOPASTE - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY CHỨA BARIUM SULFATE

VIOPASTE - VẬT LIỆU TRÁM TẠM ỐNG TỦY CHỨA BARIUM SULFATE

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

VIOSEAL - VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

VIOSEAL - VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

SOFT PREP - VẬT LIỆU BÔI TRƠN ỐNG TỦY

SOFT PREP - VẬT LIỆU BÔI TRƠN ỐNG TỦY

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

SEAL.IT - VẬT LIỆU TRÁM BÍT HỐ RÃNH

SEAL.IT - VẬT LIỆU TRÁM BÍT HỐ RÃNH

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

BASE.IT - VẬT LIỆU TRÁM LÓT

BASE.IT - VẬT LIỆU TRÁM LÓT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESTEMP EUGENOL/NE - CEMENTS GẮN TẠM

ESTEMP EUGENOL/NE - CEMENTS GẮN TẠM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESTEMP IMPLANT - CEMENT GẮN MÃO TẠM IMPLANT

ESTEMP IMPLANT - CEMENT GẮN MÃO TẠM IMPLANT

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

FINE DAM - VẬT LIỆU CÁCH LY NƯỚU

FINE DAM - VẬT LIỆU CÁCH LY NƯỚU

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

BLOCKOUT RESIN - VẬT LIỆU TẠO KHOẢNG HỞ

BLOCKOUT RESIN - VẬT LIỆU TẠO KHOẢNG HỞ

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

I-SIL PREMIUM - CAO SU LỎNG

I-SIL PREMIUM - CAO SU LỎNG

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

I-SIL PREMIUM PUTTY - CAO SU ĐẶC

I-SIL PREMIUM PUTTY - CAO SU ĐẶC

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

NOP - KIM TÊ NHA KHOA

NOP - KIM TÊ NHA KHOA

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ