Vật liệu nha khoa

FINE ETCH - VẬT LIỆU SOI MÒN

FINE ETCH - VẬT LIỆU SOI MÒN

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESTEMP NE - XI MĂNG GẮN TẠM KHÔNG CHỨA EUGENOL

ESTEMP NE - XI MĂNG GẮN TẠM KHÔNG CHỨA EUGENOL

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESTEMP IMPLANT - XI MĂNG GẮN TẠM

ESTEMP IMPLANT - XI MĂNG GẮN TẠM

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

ESBOND - KEO DÁN

ESBOND - KEO DÁN

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

CORE.IT DUAL - VẬT LIỆU TÁI TẠO CÙI

CORE.IT DUAL - VẬT LIỆU TÁI TẠO CÙI

Mã:

Thương hiệu: Spident

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ