Gạc vết thương

EASY FOAM -  BĂNG XỐP POLYURETHANE BÁN THẤM

EASY FOAM - BĂNG XỐP POLYURETHANE BÁN THẤM

Mã: EN

Thương hiệu: CGBio

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

EASY FOAM SILICONE BORDER -  BĂNG GẠC POLYURETHANE PHỦ SILICONE

EASY FOAM SILICONE BORDER - BĂNG GẠC POLYURETHANE PHỦ SILICONE

Mã: EFSB

Thương hiệu: CGBio

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

EASYDERM PLUS THIN - BĂNG DÁN HYDROCOLLOID SIÊU MỎNG CHỐNG NẮNG

EASYDERM PLUS THIN - BĂNG DÁN HYDROCOLLOID SIÊU MỎNG CHỐNG NẮNG

Mã: HCT1010

Thương hiệu: CGBio

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

EASYDERM BEAUTY - MIẾNG DÁN MỤN

EASYDERM BEAUTY - MIẾNG DÁN MỤN

Mã:

Thương hiệu: CGBio

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ